Historie

Hovland er beskrevet som fullgård i matrikkelen (skattesystemet fra 1600tallet).                Navnet fører oss tilbake til den eldre jernalder (500 f.Kr til 500 e.Kr).                                  Hovland forklares som jordstykket til et tempel, plassen av et hedensk kultursted.
Gården er kjent tilbake til 1323 som Hofland. Fra 1837 er navnet skrevet som Hovland.
Det var tingsted på gården i 1660.

Bonden på Hovland ble tidlig selveier. Allerede i 1615 er Bjørn Ellefsen Hovland eier av gården. Hovland ble delt første gang i 1697, i en nordre del (30.1) og i en søndre del (30.3).
I 1795 ble den nordre del delt i to (30.1 og 30.2).
I dag er  30.1 og 30.3 igjen blitt en gård og eies av Turid Rishovd Korsbøen. Gården består av et lite sauefjøs fra 1700- tallet, et gammelt bryggerhus fra 1750- tallet og med en øvrig bebyggelse fra tidsperioden 1800 til 1930- tallet (låve).